Áreas de Especialización Legal en Palma de Mallorca

Serveis

El despatx presta assessorament jurídic en diferents àrees del Dret i ens enorgulleix poder dir que coneixem les millors interpretacions que ofereix la Llei a les diferents qüestions que ens plantegen els nostres clients.

Dret de danys i responsabilitat civil

Dret de danys i responsabilitat civil

Negligències mèdiques

Negligències mèdiques

Separacions i divorcis

Separacions i divorcis

Dret penal

Dret penal

Herències

Herències

Sol·licituds Guarda i custòdia i aliments

Sol·licituds Guarda i custòdia i aliments

Reclamacions de quantitat

Reclamacions de quantitat

Accidents de trànsit i laborals

Accidents de trànsit i laborals

Contractació civil

Contractació civil

Arrendaments urbans i comunitats de propietaris

Arrendaments urbans i comunitats de propietaris

Dret Civil de les illes Balears

Dret Civil de les illes Balears

Dret penal econòmic i societari

Dret penal econòmic i societari

Informes i dictàmens

Informes i dictàmens

Dret penal de menors

Dret penal de menors

Dret de la propietat

Dret de la propietat

Possessió i servituds

Possessió i servituds