Condemnat per anar en un cotxe sabent que el conductor mancava de permís

En una recent sentència de data 24 de maig de 2023 el Tribunal Suprem resol que la persona que permet la conducció d’un vehicle a una altra que no disposa de l’autorització per a conduir, sabent que manca d’aquesta autorització per no haver disposat mai de llicència, se’l considera cooperador necessari sent tal conducta constitutiva d’un delicte contra la seguretat viària de l’article 384 CP adquirint rellevància penal ex article 28.b) del mateix text legal, desplaçant així la infracció administrativa estipulada en l’article 76.v) del RDL 6/2015.